köpVILLKOR

1. ALLMÄNT

All korrespondens och uppföljning sker via e-post.

Kontakt: info@gorillasports.coach

All träning sker på eget ansvar.


1.1 Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) gäller när du som konsument (”Kund”) gör en beställning hos Gorilla Sports via webbplatsen http://www.gorillasports.coach och därtill hörande sidor, (”Webbshoppen”). Villkoren gäller mellan dig och Fryskap AB, org.nr 556541-9420 (Gorilla Sports) och det är mellan dessa två som avtal ingås med. Det bolag du ingår avtalet med benämns nedan som ”Gorilla Sports”.

1.2 Gorilla Sports expedierar inga kontantköp till personer under 16 år och inga kreditköp till personer under 18 år.

1.3 Gorilla Sports reserverar sig för eventuella bild- och skrivfel på Webbshoppen. Webbshoppen, samt allt innehåll på denna, ägs av Gorilla Sports eller dess licensgivare. Informationen är skyddad genom lag med hänsyn till t.ex. upphovsrätt, marknadsföring och varumärken. Detta innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout samt information om produkter, tjänster och annat innehåll inte får kopieras eller användas utan skriftligt medgivande från Gorilla Sports.

2. AVTAL OCH BESTÄLLNING

2.1 För att kunna göra ett köp via webbshoppen måste kunden acceptera villkoren. Genom att acceptera Villkoren förbinder sig kunden att följa villkoren, samt godkänner att denne tagit del av informationen om personuppgifter och samtyckt till användningen av cookies enligt Gorilla Sports integritetspolicy, se nedan. Ett avtal om köp, för vilket dessa villkor tillämpas, (”avtal”), ingås först när Gorilla Sports skriftligen bekräftat kundens beställning och till kunden sent en orderbekräftelse från Gorilla Sports.

2.2 Gorilla Sports strävar efter att kund ska få orderbekräftelse senast 48 timmar efter det att Gorilla Sports mottagit en beställning. Om en beställning görs på fredag eller helgdag försöker Gorilla Sports dock bekräfta denna senast kl 18:00 nästföljande arbetsdag. En beställning kan endast bekräftas om Gorilla Sports erhållit och kan fastställa Kundens bostadsadress samt korrekt mailadress.

3. KUNDUPPGIFTER M.M.

3.1 Kunden bekräftar att de uppgifter som kunden fyller i är korrekta och fullständigt ifyllda. Kund ansvarar för felaktigt ifyllda uppgifter och den skada detta kan medföra.

3.2 Kunden åtar sig att tillse att ingen annan än kunden kan använda kundens inloggningsuppgifter. Kunden får inte avslöja användarnamn och lösenord för någon obehörig och ska se till att handling med uppgift om användarnamn och lösenord förvaras på ett sådant sätt att obehörig inte kan få tillgång till informationen. Kunden ska omgående anmäla till Gorilla Sports om det kan misstänkas att obehörig känner till kundens lösenord. Kunden ansvarar för alla köp och information som gjorts med dennes inloggningsuppgifter.

3.3 Om Gorilla Sports misstänker att kunden missbrukar sitt användarkonto eller sina inloggningsuppgifter eller annars bryter mot villkoren har Gorilla Sports rätt att stänga av kunden med omedelbar verkan. Gorilla Sports har även rätt att oavsett anledning tilldela kunden nya inloggningsuppgifter.


4. BETALNING

4.1 Vid beställning via webbshoppen gäller de priser som anges i webbshoppen. Alla priser är angivna i svenska kronor(SEK) för Sverige och inkluderar moms.

4.2 Kunden kan betala sin beställning genom faktura eller med kreditkort, allt enligt den betalningslösning som erbjuds via hemsida och app.

4.3 Betalning för samtliga av de tjänster och produkter vi erbjuder ska ske via den betalningstjänst som erbjuds i den plattform vi använder alternativt med faktura. 4.5 Samtliga betalningar ska vara oss tillhanda innan kund får ta del av den produkt den är intresserad av.4.6 Vid betalning med kort ska du fylla i kortnummer, giltighetsdatum(månad/år), CVV/CVC-kod(tresiffrig kod på kortets baksida).
4.7 Vid betalning med faktura ska kund erhålla för- och efternamn, fakturaadress, kontaktperson, mobilnummer samt mailadress för faktura.
4.8 Delbetalning är endast aktuellt om perioden är längre än 6 månader.


5. LEVERANSVILLKOR

5.1 Kost- och träningsprogram levereras via appen som kund får tillgång till över den period som den betalat för. Vill kund köpa loss kost- och träningsschema och få det på PDF-fil via e-post går det att ordna mot en extra kostnad.

5.2 Leveranstiden för kost- och träningsschema är 3-4 arbetsdagar efter det att kund tillsammans med coach haft en första konsultation för uppstart.

Ytterligare leveranstid kan behövas vid vissa tillfällen men då i samråd mellan coach och kund. 


6. ÖPPET KÖP & ÅNGERRÄTT

6.1 Innan påbörjad konsultation råder öppet köp och kund kan häva sitt köp. I samband med påbörjad konsultation försvinner ångerrätten och all möjlighet till återbetalning.


7. LICENSRÄTTIGHETER

7.1 Samtliga kost- och/eller träningsprogram är personliga och all kopiering, utöver kopiering för privat bruk, och all övrig olovlig spridning är förbjuden. Kund ansvarar för att kost- och/eller träningsschema inte sprids vidare till annan person eller företag.

7.2 Att dela eller distribuera den information som på något sätt tillhandahålls av företaget är ej tillåtet och handlingar som strider mot dessa licensrättigheter kommer resultera i rättssak.

7.3 Företaget reserverar sig för fel och eventuella brister i alla recept på företagets hemsida och i den app som du som kund har tillgång till.

8. TILLÄMPLIG LAG OCH TVIST

8.1 Vid eventuell tvist följer Gorilla Sports beslut från Allmänna Reklamationsnämnden. Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av dessa villkor ska tolkas i enlighet med svensk lag. Dessa villkor har fastställts av Gorilla Sports den 2013-10-24.