PERSONLIG DATA

1. PERSONUPPGIFTER, SEKRETESSPOLICY OCH COOKIES

Vad innebär detta för dig som besökare på https://www.gorillasports.coach och för dig som är kund hos Online Coaching by Gorilla Sports.

 

2. SEKRETESSPOLICY

2.1 Avsikten med denna sekretesspolicy är att informera om hur och varför Online Coaching by Gorilla Sports samlar in och behandlar personuppgifter.

Det är VD för Online Coaching by Gorilla Sports tillika Fryskap AB som är ytterst ansvarig för bearbetningen av den information som samlas in och behandlas av Gorilla Sports Sverige & Danmark. Ansvaret kan delegeras till en annan position i det dagliga arbetet. Sekretesspolicyn som följer nedan innehåller den informationen som dataskyddsförordningen kräver att vi tillhandahåller i samband med vår behandling av dina personuppgifter.

 

2.2 Online Coaching by Gorilla Sports behandling av personuppgifter överensstämmer med gällande regler för skydd av sådana uppgifter.

 

3. RÄTTSLIG GRUND FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

3.1 Behandling av personuppgifter är inte tillåten om det inte finns giltiga skäl. Sådana skäl kan till exempel vara samtycke från den registrerade personen, köpavtal(ett ingånget avtal) eller att vi som ansvariga för behandlingen av personuppgifterna har ett berättigat intresse som har större tyngd än den registrerades krav på skydd av privatlivet.

 

3.2 Vårt skäl till databehandlingen är normalt sett att det finns ett avtal och i vissa fall att den registrerade lämnat samtycke. När behandlingen av dina personuppgifter inleds lämnar vi alltid information om skälet till databehandlingen.

 

3.3 Om Online Coaching by Gorilla Sports ska behandla personuppgifter för barn under 16 år krävs vårdnadshavares samtycke.

 

4. ANVÄNDNING AV PERSONUPPGIFTER

4.1 Vi samlar in och behandlar personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla vårt avtal med våra anställda(administration av anställningsförhållandet) och medlemmar(administration av kundrelationen) men också för att kunna ge god service och informera om vår produkt och tjänst(marknadsaktiviteter). Användningen av personuppgifter i samband med marknadsaktiviteter bygger på samtycke som du kan säga upp genom att maila till info@gorillasports.coach

 

4.2 Våra hemsidor erbjuder en plats på nätet med stort utbud av gymutrustning och tillbehör. De uppgifter vi registrerar vid köp är namn, födelsedatum, telefonnummer, e-postadress, postadress och betalningsuppgifter.

 

5. UTLÄMNING AV PERSONUPPGIFTER? – ANVÄNDNING AV TREDJE PART

5.1 Registrerade personuppgifter behandlas konfidentiellt hos oss, och endast de som behöver informationen i sitt arbete kommer att ha tillgång till den. Som regel delar vi därför inte personuppgifter med någon utanför Online Coaching by Gorilla Sports och Fryskap AB.

 

5.2 Däremot kan det i vissa sammanhang hända att vi delar med oss av personuppgifter till våra partners, som tex Facebook eller Google. Delning av personuppgifter med tredje part är ett fall av personuppgiftsbehandling som kräver att vissa juridiska förutsättningar är uppfyllda. Dessa förutsättningar kommer i första hand att utgöras av den registrerade personens samtycke, så du som registrerad kommer alltid att känna till vår eventuella utlämning av uppgifter. Observera att vi under vissa omständigheter är skyldiga att lämna ut dina personuppgifter.

 

6. COOKIES

6.1 Vi använder cookies på vår hemsida. En cookie är en liten textfil, och vår hemsida kommer alltid att be din webbläsare om att lagra cookien på din dator. Vi gör detta för att komma ihåg vad har gjort på hemsidan, vad du tycker om och hur ofta du har varit på vår hemsida. Det gör det möjligt för oss att ge dig bättre tillgång till olika funktioner. Dessutom använder vi cookies på våra sidor för att föra statistik om hur mycket vår webbplats används i allmänhet.

 

6.2 Det finns två typer av cookies: Den ena typen är en fil som sparas på din dator under en längre tid. Den andra typen är en tillfällig cookie (sessions-cookie). Sådana cookies är bara i bruk under den tid du använder webbplatsen. Vi använder båda typerna av cookies. Du kan ta bort våra cookies genom att öppna webbläsarens inställningar och radera innehåll.

 

7. LAGRING OCH RADERING AV PERSONUPPGIFTERNA

7.1 Vi lämnar inte ut dina personuppgifter till andra om det inte finns rättslig grund för det. Exempel på sådana skäl är normalt att du har ingått ett avtal med oss eller att det finns juridiska skäl som tvingar oss till det.

 

7.2 All behandling av personuppgifter vi gör sker inom EU/EES-området. Online Coaching by Gorilla Sports raderar dina personuppgifter utan obefogat dröjsmål och senast efter 24 månader när garantin gått ut och uppgifterna inte längre är nödvändiga för det syfte de samlades in. De raderas också om du drar tillbaka det samtycke som ligger till grund för behandlingen av uppgifterna eller om du motsätter dig behandlingen och det inte finns några tungt vägande berättigade skäl för behandlingen. Vi har tydliga raderingsrutiner för varje databehandlingsaktivitet.

 

7.3 Om du återkallar ditt samtycke till behandling av personuppgifter upphör vår behandling av dina personuppgifter, men detta påverkar inte lagligheten hos en databehandling som baserats på ditt samtycke och som skett innan ditt samtycke återkallades.

 

8. DINA RÄTTIGHETER

8.1 Du har rätt att begära insyn, rättelse, radering(om inte vi är skyldiga att spara informationen), begränsning av databehandlingen och utlämning av dina personuppgifter(dataportabilitet). Dessutom kan du begära att vi avslutar behandlingen av dina personuppgifter(till exempel genom att dra tillbaka ditt samtycke). Om du vill använda dig av en eller flera av dessa rättigheter, kommer vi att rätta oss efter din begäran inom en månad efter att vi fått den, förutsatt att vi inte är skyldiga att handla på annat sätt. Eventuella förfrågningar kan skickas till vår e-postadress, info@gorillasports.coach

 

8.2 Om du anser att vi har brutit mot reglerna för behandling av personuppgifter kan du klaga hos Datainspektionen.

 

8.3 Kontakta oss gärna på vår e-postadress, info@gorillasports.coach, om du har kommentarer eller vill ha mer information om vår behandling av dina personuppgifter.

 

9. PERSONUPPGIFTER SAMLAS IN FÖR FÖLJANDE ÄNDAMÅL MED FÖLJANDE TJÄNSTER

 

9.1 De personuppgifter vi samlar in används för att ge tjänster eller sälja varor, inklusive betalning och eventuell leverans till användaren. Personuppgifterna som samlats in för att slutföra betalning kan innehålla uppgifter om kreditkort, debitkort eller det bankkonto som använts för överföring. Även andra betalningsmedel kan förekomma. Den typ av data som samlas in av denna ansökan beror på vilket betalningssystem som används.

 

Statistik & Analys

Google Analytics och Facebook Ads conversion

Personuppgifter: Cookies och användardata

 

Samverkan med externa sociala nätverk och plattformar

Facebook Gilla-knapp och sociala widgets

Personuppgifter: Cookies och användardata

 

Platsbaserade interaktioner

Geolocation

Personuppgifter: geografisk position

 

Remarketing & beteendemålning

Facebook Remarketing och AdWords Remarketing

Personuppgifter: Cookies och användardata

Facebook Custom Audience

Personuppgifter: Cookies och e-postadress

Spamskydd

Google reCAPTCHA

Personuppgifter: Cookies och användardata

 

Hosting & backend

WordPress Web Services

Personuppgifter: olika typer av data som anges i tjänstens integritetspolicy

 

Innehållsförmåga & funktionstest(A/B-test)

Google Website Optimizer

Personuppgifter: Cookies och användardata

 

Visar innehåll från externa plattformar

Instagram widget, YouTube video widget och Vimeo video

 

Personuppgifter: Cookies och användardata